Epikürizm Nedir? Epikür Kimdir? Epikürcüler Neyi Savunur?

Epikür düşünce veya epikürizm kendi içinde ilginç anlamlar barındıran bazı düşüncelere göre de birbiriyle çelişiyormuş gibi gözüken, özellikle günümüzde ciddi alıcısı olan ama bir o kadar da geçmişi olan bir düşünce sistemidir. Temel çıkış noktası Epikür’e ait fikirlerdendir.

Epikür Kimdir?

Epikuros olarak da adlandırılan kişi Milattan hemen Önceki yüzyılda yaşamış aslen Atinalı ama Sisam adasında hayatını geçirmiş bir kişidir. Epikuros, daha sonraki yıllarda Atina’ya yerleşerek satın aldığı bir evde öğrenci ve dostlarıyla birlikte zaman geçiren bir filozoftur. Temel bakış açısı haz üzerine olup kendisi öldükten sonra evini öğrenci ve dostlarına vasiyet bırakmış, onlarda ölümünden epey zaman sonrasına kadar bu evde onun öğretilerine göre yaşamaya devam etmişlerdir.

Epikürizm Nedir?

Genel anlamda, insanın mutlu olmayı başardığı sürece değerli olduğunu savunan bir görüştür. Yani materyalist ve hazza dayalı bir bakış açısı barındırmaktadır. Epikürizme göre insanoğlunun hem ruhu hem de bedeni sonsuza dek yok olacak olduğundan dolayı, insan yaşadığı sürece neyden mutlu oluyorsa-neyden haz elde ediyorsa onu yapmaya devam etmeyi savunmaktadır.

Bu felsefi yaklaşım yaşadığı dönemde olduğu gibi kendinden sonraki yüzyıllarda da ciddi takipçileri olmuştur. Bu felsefi akımdan birçok batılı düşünür ve sanatçı etkilendiği gibi Müslüman dünyasının bazı isimleri de bundan etkilenmiştir. Hatta ürettikleri eserlere de bunlar yansımıştır.

Temel bakış açısı erdemlerin insanın mutluluğunu sağladıkça değerli olduğu yönündedir. Zevk’in en büyük iyilik olduğunu savunmalarına rağmen mütevazı yaşamı da önceledikleri görülmektedir.

Epikürcüler Neyi Savunur?

Epikür felsefeyi savunan veya bu felsefeye inananlara göre; insanoğlu doğası itibariyle onu korkutan, inciten, acıtan, üzen ve kaygılardan uzak bir şekilde yaşamaya çalışan neşe ve hazzın peşinde koşmayı savunmadır. Bireyin ana gayesinin mutluluk, neşe ve hazza ulaşma olduğunu önceleyen düşüncedir.

Son yıllarda Epikür düşünce anlayışının gittikçe yaygınlaşmasında insanların bireyselleşmesi, toplumdan kaçma çabası ve başka insanları pek umursamadan sadece mutlu olmanın peşinde koşmaları ayrıca teknoloji ile beraber sosyal medya gibi araçların bu düşünce yapısını desteklemesi de bunda etkili olduğu düşünülmektedir.

BENZER İÇERİKLER

23.32 Saat Anlamı Nedir?

Binlerce yıldır dünya üzerinde birçok zaman ölçme aleti kullanılmıştır. Her kullanılan zaman ölçme aleti sadece saatin kaç olduğunu...

Odun Külü Bahçeye Atılır Mı?

Son yıllarda doğaya ve kır hayatına olan ciddi yönelimle beraber doğada yaşamanın gereklilikleri ve unutulan bazı köy hayatı...

Tourette Sendromu Nedir? Tedavisi Var Mı?

Tourette Sendromu diğer adıyla Tik Hastalığı olarak da bilinmekte olup basite alınabilecek bir rahatsızlık değildir. Tik, ülkemizde basit...

14 14 Saat Anlamı Nedir?

Saatler ve anlamları daha önceki yazılarımızda olduğu gibi en çok merak edilen konulardan olup özellikle saatler içerisinde 14.14...