Oportünizm Nedir? Oportünist Kimdir?

Oportünist kelime anlamı ile; güç durumlar karşısında, davranışlarını ahlak ilkelerine ya da düzenli bir düşünceye göre değil, kişisel çıkarlarına en uygun düşecek biçimde ayarlayan tutuma denir. Bunu yapan kişiye de Oportünist kişi denir.

Kökeni itibari ile Fransızca bir kelime olup, Türkçedeki karşılıklarından biri de fırsatçılık-çıkarcılıktır. Ama burada kişinin sadece kendi çıkarlarını gözetmesi değil kendi çıkarlarını başkalarının zararına da olsa savunmasıdır.

Kendi çıkarı ve avantajları için bilinçli bir şekilde durum ve koşullardan yararlanarak fayda veya çıkar elde etmeye denir. Aynı zamanda kendi çıkarlarının önüne hiçbir şeyi koymadan başkalarının üzerinde baskı ve avantaj elde etmeyi de kapsamaktadır. Oportünist, yaptığı bu çaba ile karşı tarafa verdiği değersizlik ve zararı umursamayan kişidir de aynı zamanda.

BENZER İÇERİKLER

23.32 Saat Anlamı Nedir?

Binlerce yıldır dünya üzerinde birçok zaman ölçme aleti kullanılmıştır. Her kullanılan zaman ölçme aleti sadece saatin kaç olduğunu...

Odun Külü Bahçeye Atılır Mı?

Son yıllarda doğaya ve kır hayatına olan ciddi yönelimle beraber doğada yaşamanın gereklilikleri ve unutulan bazı köy hayatı...

Epikürizm Nedir? Epikür Kimdir? Epikürcüler Neyi Savunur?

Epikür düşünce veya epikürizm kendi içinde ilginç anlamlar barındıran bazı düşüncelere göre de birbiriyle çelişiyormuş gibi gözüken, özellikle...

Tourette Sendromu Nedir? Tedavisi Var Mı?

Tourette Sendromu diğer adıyla Tik Hastalığı olarak da bilinmekte olup basite alınabilecek bir rahatsızlık değildir. Tik, ülkemizde basit...