Büyümek İsteyen Girişimciler Hangi Sosyal Medya Ağını Tercih Ediyor?

2023 yılında yapılan araştırmalara göre girişimlerin %96,0’sı farklı hızlara sahip olsa da internete erişim sağlamaktadır. Bu oran 2007 yılında %85,4 gibi bir orana sahip olup geçen yıllar içerisinde girişim ve girişimciler internete ve sosyal ağlara ulaşma konusunda daha bilinçlendiği görülmüştür.

Girişimlerin sosyal medyada var olma oranı %40,2 gibi bir oranda olup yüksek sayıda personele sahip girişimler daha az sayıda personele sahip girişimlerden daha fazla oranda ilgi göstermektedirler. Yani daha büyük işletmeler sosyal medyanın önemini daha fazla idrak etmiş durumdalar.

Sosyal medya uygulamalarından kast edilen; sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar, sosyal multimedya uygulamalarıdır. 10-49 kişi arası çalışana sahip işletmelerin sosyal medya ağlarını kullanım oranı %37,7, çalışan sayısı 50-249 arası işletmelerde %49,8 ve 250 ve üstü çalışana sahip işletmelerde bu oran %70,8 gibi ciddi bir rakama ulaşmaktadır.

Girişimlerin en fazla tercih ettiği sosyal medya uygulaması %89,1 ile Facebook, Linkedln, Xing olmuştur. Bunu %75,5 ile YouTube, Instagram, Pinterest, Snapchat, Spotify izlemiştir. %33,6 ile de Twitter yani yeni adıyla X takip etmiştir.

Web sitesi sahipliği konusundaki ortalama oran %55,9 olurken 2022 yılında bu oran %51,2 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu alanda da yine sosyal medya ağlarını kullanma açısından büyük işletmeler küçük işletmelere göre daha önde yer almaktadır.

Web sitesi sahip oranının en yüksek olduğu sektörler ise şöyle: Bilgi ve iletişim sektöründe %90,1, bilgisayar, iletişim araç ve gereçlerinin onarımı sektöründe %76,4, elektrik, gaz, havalandırma sistemleri, su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektörlerinde %69,9 olarak karşımıza çıkmaktadır.

2022 yılı verilerine göre e-satış yapan girişim sahibi toplam girişimlerin %18,2’sini oluşmaktadır. E-satış yapma oranının ekonomik faaliyet alanına göre incelediğimizde birinci sırayı konaklama ve yiyecek sektörü alırken bunu bilgisayar ve elektronik araçların bakım-onarımı takip etmiştir.

Her geçen yıl girişimlerin önemini anladığı konulardan biri de, kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve müşteri ilişkileri yönetimi yazılımları kullanan firmaların artmasıdır. Burada da büyük çaplı işletmeler daha küçük çaplı işletmelere göre daha önde yer almaktadır.

Aynı şekilde önemi her geçen gün artan ve bunu önemseyen işletme sayısı da artan konulardan biri de, ücretli bulut bilişim kullanımı olmuştur. Özellikle 250 ve üzeri personele sahip olan işletmelerde bu bilinç daha az personele sahip olan işletmelerden daha fazladır. Oran olarak baktığımızda 250 ve üzeri personele sahip işletmelerde bulut uygulamalarının kullanım oranı %48,2 olarak gerçekleşmiştir.

Son yıllarda önemi artan konulardan bir de işletmelerin yapay zekâ kullanımı konusudur. Ülkemiz gelişmiş birçok ülkenin bu konudaki çalışmalarından geri kalsa da önemini anlayan işletme sayısı her geçen gün artmaktadır. Yapay zekâ teknolojilerinden en az birini kullandığını belirten işletme oranı 2022 yılında %3,5 iken bu oran 2023 yılında %5,5 olarak ölçülmüştür.

Yapay zekâ kullanmayan girişimler incelendiğinde bundan faydalanamamalarının birinci nedeni olarak maliyetleri göstermektedirler. Diğer sebepler ise; işletmede ilgili uzmanların olmaması, var olan ekipmanlar ile olan uyumsuzluk gibi birçok etkeni saymaktadırlar.

BENZER İÇERİKLER

23.32 Saat Anlamı Nedir?

Binlerce yıldır dünya üzerinde birçok zaman ölçme aleti kullanılmıştır. Her kullanılan zaman ölçme aleti sadece saatin kaç olduğunu...

Odun Külü Bahçeye Atılır Mı?

Son yıllarda doğaya ve kır hayatına olan ciddi yönelimle beraber doğada yaşamanın gereklilikleri ve unutulan bazı köy hayatı...

Epikürizm Nedir? Epikür Kimdir? Epikürcüler Neyi Savunur?

Epikür düşünce veya epikürizm kendi içinde ilginç anlamlar barındıran bazı düşüncelere göre de birbiriyle çelişiyormuş gibi gözüken, özellikle...

Tourette Sendromu Nedir? Tedavisi Var Mı?

Tourette Sendromu diğer adıyla Tik Hastalığı olarak da bilinmekte olup basite alınabilecek bir rahatsızlık değildir. Tik, ülkemizde basit...