Ekosistem Nedir?

Ekosistem, canlı veya cansız unsurların aynı ortamda birbirleriyle bağlantılı ve birbirleriyle etkileşimi olmasına denir. Ekosistemin günümüzde kullanılan iki anlamı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi terimsel ve sözlük anlamıdır.

Terimsel olarak belli alanda var olan canlılar ile canlılar arasında veya canlılar ile cansız nesneler arasındaki uyum içindeki sürece ekosistem denir. Bu sürecin kendine has olan bağı ve iletişimi olmakla beraber değişen etkenlerle birlikte kendini o yönde değiştirmesi olarak ta genişletilebilir.

Ekosistem Nedir?

Bu çok genel olarak da algılanabilirken daha küçük çaplı da algılanabilmektedir. Örneğin dünya ekosistemi genel olana bir örnekken küçücük bir göl ise sular üzerine bir ekosistemin sadece bir örneğini ifade etmektedir.

Epeyce bir zamandır günlük hayatımızda kullanılan kelimelerden biri haline gelen ekosistem terimsel anlamının dışında da kullanılmaktadır. Ama temel mantığı yine aynı şekilde korunmaktadır. Farklı bir şekilde anlatmak gerekirse; belli bir konu ile ilgili belli alanlara toplanan faaliyetlerin uyum ve etkileşim içerisinde çalışması gibi.

Bu çalışma esnasında değişen ve gelişen şartlara uyumlu olarak bozulmadan birbirini etkileyerek devam edebilmesi anlamını da taşımaktadır. Örnek olarak, bilişim alanında belli bir yerde kurulan şirketlerin birbirlerini besleyerek ve gelişerek başka alt fikirlerin de geliştirilmesi durumuna günümüzde o işle ilgili ekosistem söylenmektedir. Temel mantık birlikte yaşayıp gelişerek hayatını devam ettirebilmektir.

BENZER İÇERİKLER

23.32 Saat Anlamı Nedir?

Binlerce yıldır dünya üzerinde birçok zaman ölçme aleti kullanılmıştır. Her kullanılan zaman ölçme aleti sadece saatin kaç olduğunu...

Odun Külü Bahçeye Atılır Mı?

Son yıllarda doğaya ve kır hayatına olan ciddi yönelimle beraber doğada yaşamanın gereklilikleri ve unutulan bazı köy hayatı...

Epikürizm Nedir? Epikür Kimdir? Epikürcüler Neyi Savunur?

Epikür düşünce veya epikürizm kendi içinde ilginç anlamlar barındıran bazı düşüncelere göre de birbiriyle çelişiyormuş gibi gözüken, özellikle...

Tourette Sendromu Nedir? Tedavisi Var Mı?

Tourette Sendromu diğer adıyla Tik Hastalığı olarak da bilinmekte olup basite alınabilecek bir rahatsızlık değildir. Tik, ülkemizde basit...