Geleneksel Aile Yapısından Uzaklaşıyor muyuz?

TÜİK, hane halkı sayısı, akraba evlilikleri, mutluluk kaynakları, hanelerde bilişim elemanları ve konut sahipliği gibi birçok konuda açıkladığı 2022 yılı verilerini kamuoyu ile paylaştı. En belirgin durumlardan biri de geleneksel aile yapısından gittikçe uzaklaştığımız oldu. Yayınlanan verilere kısaca bakmak gerekirse:

HANE HALKI VERİLERİ

2008 yılında hane başı ortalama kişi sayısı 4 iken 2022 yılına gelindiğinde çekirdek aile bile küçülerek 3,17’ye düşmüştür. Grafikler incelendiğinde hane halkı sayısındaki değişim ciddi bir şekilde azalma eğiliminde olacağı öngörülmektedir.

Ortalama hane halkı sayısının en yüksek olduğu il 4,91 kişi ile Şırnak,  en düşük olduğu il ise 2,54 ile Tunceli olmuştur. Tek kişilik hane halkı 2014 yılında %13,9 iken 2022 yılına gelindiğinde ciddi bir şekilde artarak %19,4’e yükselmiştir.

Tek kişilik hane halkı oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane olurken, en düşük olduğu il %11,1 ile Batman olmuştur. Tek ebeveynli hane halkı oranını ise (baba ve çocukları-anne ve çocukları) toplam hane halklarının %10,3’ü olmuştur.

AKRABA EVLİLİKLERİ

2022 yılında resmi kayıtlara göre toplam evliliklerin %8,3 oranını akraba evliliklerinden oluşmuştur. Akraba evliliklerinin %46,5’i hala-dayı çocukları ile %27,2’si amca çocukları ile %26,3’ü ise teyze çocukları ile evlenmiştir.

Akrabası ile evli olan kişilerin en fazla olduğu il Mardin olurken, en az olan il Edirne şeklinde oluşmuştur. Son on yılda akraba evliliklerinde oransal olarak azalma eğilimi devam etmektedir.

YAŞAM MEMNUYETİ ANKETİ

Yaşam memnuiyeti araştırması verilerine göre kendilerini en çok neyin mutlu ettiği soruldu. Alınan cevaplar oran olarak, aile %67,6 olurken, %16,3 ile çocuklar ikinci sırada, %4,8 ile kişinin kendisi üçüncü sırada, %3,9 ile eşler, %3,8 ile anne-baba son olarak da %1,9 ile torun olmuştur.

Kesinleşmiş boşanma davaları baz alındığında 2022 yılında 180 bin 592 çocuk bir ebeveyne verilmiştir. Bu boşanma davalarının sonucuna göre %75,7’sinde çocuklar anneye verilmiştir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Hane halkında bilişim teknolojilerinin kullanımı her geçen yıl artarak devam etmiştir. Cep telefonu kullanım oranı %99,2, internet kullanımı 94,1 ve dizüstü veya tablet kullanımı %46,6 olarak oluşmuştur. İnternet erişimine sahip hane 2004 yılında %7 iken 2022 yılında %94,1’e ulaşarak ciddi bir sıçrama yapmış olduğu görülmektedir.

KONUT SAHİPLİĞİ

Konut mülkiyet verileri incelendiğinde 2022 yılında %56,7’si oturduğu konutun sahibi iken %27,2’si kiracı olduğunu belirtmiştir. %1,1’i ise lojmanda oturmaktadır. Konutlardaki en büyük sorun izolasyon ve ısınma olarak dile getirilmiştir.

BENZER İÇERİKLER

23.32 Saat Anlamı Nedir?

Binlerce yıldır dünya üzerinde birçok zaman ölçme aleti kullanılmıştır. Her kullanılan zaman ölçme aleti sadece saatin kaç olduğunu...

Odun Külü Bahçeye Atılır Mı?

Son yıllarda doğaya ve kır hayatına olan ciddi yönelimle beraber doğada yaşamanın gereklilikleri ve unutulan bazı köy hayatı...

Epikürizm Nedir? Epikür Kimdir? Epikürcüler Neyi Savunur?

Epikür düşünce veya epikürizm kendi içinde ilginç anlamlar barındıran bazı düşüncelere göre de birbiriyle çelişiyormuş gibi gözüken, özellikle...

Tourette Sendromu Nedir? Tedavisi Var Mı?

Tourette Sendromu diğer adıyla Tik Hastalığı olarak da bilinmekte olup basite alınabilecek bir rahatsızlık değildir. Tik, ülkemizde basit...