Psikolog Ve Psikiyatrist Arasındaki Farklar Nelerdir?

Çok sık duyduğumuz, hatta günümüzde en az birine danıştığımız veya her ikisinin de kapısını aşındıranlarımız bile vardır. Bu iki dal sıklıkla karıştırılmakta olup birini ötekinin yerine kullandığımız da çok olmaktadır. Peki, psikolog ile psikiyatrist arasındaki fark nedir? Birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan noktalar nelerdir?

PSİKİYATRİ NEDİR?

Öncelikle bilinmesi gereken en önemli nokta Psikiyatrinin bir tıp dalı olduğudur. Ruhun ve zihnin birbirinden ayrılmaz ve birbirini etkileyen bir durumu söz konusudur. Akıl ve beyin hastalıklarının insanda oluşturduğu duygu ve durum bozukluklarını inceleyen tıp alanındaki bilim dalıdır. Bu durumlar sadece içsel etkenlerle oluşmamakta olup dışsal etkenlerle de bağlantılı olabilmektedir. Bu bozuklukları düzeltmek için gerekli olan tıbbi alana psikiyatri denmektedir. Bilimsel verilere dayalı olan psikiyatri alanındaki doktorlara psikiyatrist denmekte olup hastalıkların tedavisinde ilaç kullanma yetkilerine sahiptirler.

PSİKOLOJİ NEDİR?

Genel olarak kişinin ruhi durumu, davranışları ve hareket biçimini inceleyen daldır. Kişilerin davranış bozuklukları ve ruh hali konusunda çeşitli testler yapılması bu alanın önemli özelliklerindendir. Uzmanlık alanına göre birçok alt dalı olan psikoloji hem tekil bireye hem de grup halinde çeşitli seanslar yapılabilen bir alandır. Ciddi gözlem yapabilme kabiliyeti isteyen bu işi icra eden kişilere psikolog denilmektedir. Bu alanda hizmet veren kişiler tıp fakültelerinden değil üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olan kişilerden olmaktadır.

İki meslek arasındaki en önemli farklardan biri mezun oldukları fakülte türleri olup diğer önemli ayrım ise psikologlar ilaç yazma hakkına sahip değilken psikiyatristler hem ilaç yazma hem de hastanede yatırma yetkilerinin olmasıdır. Psikiyatristler tıp fakültesi okudukları için uzman doktor statüsündedirler.

BENZER İÇERİKLER

23.32 Saat Anlamı Nedir?

Binlerce yıldır dünya üzerinde birçok zaman ölçme aleti kullanılmıştır. Her kullanılan zaman ölçme aleti sadece saatin kaç olduğunu...

Odun Külü Bahçeye Atılır Mı?

Son yıllarda doğaya ve kır hayatına olan ciddi yönelimle beraber doğada yaşamanın gereklilikleri ve unutulan bazı köy hayatı...

Epikürizm Nedir? Epikür Kimdir? Epikürcüler Neyi Savunur?

Epikür düşünce veya epikürizm kendi içinde ilginç anlamlar barındıran bazı düşüncelere göre de birbiriyle çelişiyormuş gibi gözüken, özellikle...

Tourette Sendromu Nedir? Tedavisi Var Mı?

Tourette Sendromu diğer adıyla Tik Hastalığı olarak da bilinmekte olup basite alınabilecek bir rahatsızlık değildir. Tik, ülkemizde basit...