Türkiye’nin Çocuk Nüfus Verileri Şaşırttı

Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin verilerine göre 2022 yılında nüfusun %26,5’i çocuklardan oluşmaktadır. Bazı Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla olan Türkiye’deki çocuk sayısı 22 milyon 578 bin 378 kişi olarak kayıtlardaki yerini almıştır. Bu çocukların %51,3’ü erkek, %47,8’i ise kızlardan oluşmaktadır. Yapılan projeksiyona göre ülkemizde çocuk nüfusun toplam nüfusa olan oranı 2030 yılında 25,6’ya, 2080 yılında ise %19’a düşmesi tahmin edilmektedir.

Avrupa Birliğine üye ülkeler içerisindeki durumumuz ise %26,5 ile birinci sırada gelmekteyiz. Bizden sonra sırasıyla İrlanda, Fransa ve İsveç gelmekte olup son sırada ise İtalya yer almaktadır.

Çocuk nüfus oranının en yüksel olduğu il ise Şanlıurfa olmuştur. Bunu sırasıyla Şırnak, Ağrı, Siirt ve Muş takip etmektedir. %16,9 ile Tunceli son sırada yer almaktadır. Çocuk nüfusu içerisinde en fazla orana sahip yaş gurubu ise %29,4 ile 5-9 yaş aralığıdır. 2022 yılında en fazla tercih edilen isimler; Alparslan, Yusuf, Miraç, Zeynep, Asel ve Defne olmuştur.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı bilgilerine göre eğitim kademelerinde okulu tamamlama oranı her geçen yıl artmaktadır. İlkokulu tamamlama oranı %98,4 olurken orta öğretimde bu oran %77,9 olarak gerçekleşmiştir. Okulu tamamlamada kız çocukları erkek çocuklara oranla daha başarılı olduğu verilerden gözlenebilmektedir.

Günde en az bir kez dişlerini fırçalayan çocuk oranı ise %66,5 olmuştur. Bu istatistikte de en büyük oran kız çocuklarına ait. İşlevsel zorluk alanında çocuklarda kaygı birinci sırada yer alırken sırasıyla depresyon, arkadaş edinme ve değişikliği kabul etme gelmektedir.

Okul derslerinin baskısı altında olduğunu hisseden çocuk oranı ise %13,4’tür. Ayda en az birkaç kez çağımızın sorunlarından biri olan akran zorbalığına maruz kalan çocuk oranı %13,8 olmuştur. Ayrıca çocuk bağımlılık oranı ise 2022 yılında %32,3 olarak maalesef gerçekleşmiştir. Çocuklarda mutluluk oranlarına baktığımızda ise kendini mutlu veya orta seviyede mutlu hissedenler %96,7 olmuştur.

Veriler ışığında oransal olarak iyi sayabilecek olduğumuz bir rakam ise kız çocuklarındaki evlilik oranın düşme eğilimini devam ettirmesidir. 2002 yılında bu oran %7,3 iken 2022 yılında %2’ye gerilemiştir.

Hane halkı İşgücü Araştırması 2022 verilerine göre 15-17 yaş gurubundaki çocukların işgücüne katılım oranı %18,7 olmuştur.

(Kaynak: TÜİK)

BENZER İÇERİKLER

Aracımızla Yılda Ortalama Kaç Bin Kilometre Yol Yapıyoruz?

Ulaşım denilince akla ilk geleni kara taşıtları olmaktadır. Kara taşıtları ise otomobil, minibüs, kamyon ve otobüsler diye çeşitlere...

Sinemada En Çok Yerli Mi Yabancı Mı Tercih Ettik?

Görsel sanatlar içerisinde en çok toplumlar tarafından kabul edilen ve takip edileni hiç kuşkusuz sinemadır. Ülkemizde 2023 yılında...

2023’te Çocuklara En Fazla Hangi İsim Verildi?

Ebeveynlerin yeni doğacak çocuk söz konusu olduğunda en zor verdikleri karar doğacak bebeğe verilecek isim olmaktadır. Çünkü ailedeki...

Türkiye’de Kaç Kütüphane Var?

Yaşı kırkın üzerinde olan birçok insan için kütüphane kelimesi çok büyük anlamlar içermektedir. Çünkü evlerde bilgisayarlar daha henüz...