Üç Maymun Hikâyesi Aslında Neyi Anlatıyor?

Kendimizi bildiğimizden beri duyduğumuz, gördüğümüz ve okuduğumuz bir cümledir üç maymun hikâyesi. Nerdeyse bu tabiri hayatında kullanmayan hiç kimse yoktur. Bu sadece bizde değil tüm dünyada bilinen ve kullanılan bir tabirdir. Bir şeyler anlatırken bir çırpıda kullandığımız bu tabir nereden geliyor ve doğru anlamda mı kullanıyoruz?

Çeşitli araştırmacılara göre üç maymun hikâyesi veya figürü Uzakdoğu temelli olmak kaydıyla Japonya, Çin hatta Hindistan’a bağlayanlar vardır. Aslında anlam itibariyle geçmişte yaşamış birçok toplumda benzer simge ve kelimelerle ifade edilegelmiştir. Hikayesel olarak Hindistan ve Çin’den çıktığına inanılan bu tabir figürsel olarak 17. Yüzyılda Japonya’da şekle bürünmüştür.

Üç figürden oluşan hikâyede maymunlardan biri gözünü, biri kulağını ve biri de ağzını kapatmaktadır. Biz bunlara üç maymun dememize rağmen aslında her bir figürün bir ismi bulunmakta olup, Mizaru, Kikazaru ve Iwazaru olarak isimlendirilmiştir.

Hikâye ve figürlere yüklenen anlamlar toplumdan topluma farklılık gösterebildiği için üç maymun da doğu toplumlarında olumlu batı toplumlarında ise olumsuz anlam ifade etmektedir. Birçok açıdan batı toplumlarından etkilendiğimizden dolayı biz de bu tabiri olumsuz anlamıyla kullanmaktayız.

Yani üç maymunu oynamak tabiri bizde ve batı toplumlarında, işine geldiği gibi durumu anlamak, sorumluluktan yırtmak, sorunlardan kaçmak anlamında kullanılmaktadır. Ama doğduğu yer olan doğuda ise tam tersi bir anlam konumundadır. Gözlerini kapatan maymun (Mizaru) kötü olan şeyleri görmemeyi, kulaklarını kapatan maymun (Kikazaru) kötü olan sözlere kulakları kapatmayı ve ağzını kapatan maymun (Iwazaru) ise kötü olan şeyleri söylememeyi simgelemektedir.

Bu üç maymun hikâyesi ile ilgili birçok çıkış efsanesi mevcut olup en meşhuru bir dağın iki yamacında yaşayan iyi ve kötü maymunların anlatıldığıdır. Hatta Uzakdoğu’da bu figürlerle oynanan bir oyun da bulunmaktadır. Sonuç itibariyle toplumumuzda olumsuz imgeler ve durumlar için kullanılan üç maymun hikayesi aslında doğruyu, iyiliği ve şeytandan kaçmayı imgeleyen figürsel bir hikayedir.

BENZER İÇERİKLER

23.32 Saat Anlamı Nedir?

Binlerce yıldır dünya üzerinde birçok zaman ölçme aleti kullanılmıştır. Her kullanılan zaman ölçme aleti sadece saatin kaç olduğunu...

Odun Külü Bahçeye Atılır Mı?

Son yıllarda doğaya ve kır hayatına olan ciddi yönelimle beraber doğada yaşamanın gereklilikleri ve unutulan bazı köy hayatı...

Epikürizm Nedir? Epikür Kimdir? Epikürcüler Neyi Savunur?

Epikür düşünce veya epikürizm kendi içinde ilginç anlamlar barındıran bazı düşüncelere göre de birbiriyle çelişiyormuş gibi gözüken, özellikle...

Tourette Sendromu Nedir? Tedavisi Var Mı?

Tourette Sendromu diğer adıyla Tik Hastalığı olarak da bilinmekte olup basite alınabilecek bir rahatsızlık değildir. Tik, ülkemizde basit...