Aşırı Empati Sendromu

Genel anlamda kişinin kendisini başka bir kişinin yerine koyarak onun gibi düşünmeyi ifade eden empati günümüzde bireyselciliğin bu kadar arttığı dönemde aranır hale gelmiştir. Ama bir sendrom var ki aşırı empati sendromu ile adlandırılmakta ve empatinin sınırlarını ciddi bir şekilde zorlamaktadır.

Empati doğru bir oranda kişide varsa anlayışlı, az ise anlayışsız olabiliyor. Bunun çok yüksek olması da başka bir sorunu ortaya çıkartmaktadır. İşte bu aşırı empati yapma durumu kişinin hayatında çok fazla yer kaplıyorsa buna aşırı empati sendromu denmektedir.

Aşırı empati sendromunda kişi sürekli olarak kendini karşısındakinin yerine koyma, başkalarının ne düşündüğünü birinci sıraya alma, el âlem ne der gibi düşüncelerin sürekli yoğun bir şekilde yaşanması sonucu gibi durumlarda aşırı odaklanma söz konusu olmaktadır. Bu durum da kişinin kendinden çok başka bir insanın yerine kendine koymasını sağlamaktadır.

Bu durum çoğu zaman kişinin kendi istediği gibi yaşamasını engellemekte olup hayatını çevresindeki ister tanıdık isterse de tanımadığı kişilere göre belirlemesini sağlamaktadır. Aşırı empati sendromunu çevrenizde yaşayan bazı kişilerde sıklıkla görebilirsiniz.

Bu kişiler aşırı derecede hassas ve duygusal bir yapıya sahip olmaktadırlar. Örnek vermek gerekirse sırf arkadaşı seviyor diye aslında hiç sevmediği bir yemeği çok seviyormuşçasına yemesi gösterilebilir. Hoşlanmadığı bir ortamda sırf ailesi seviyor diye mutlu bir insan gibi oturması da buna örnek teşkil etmektedir.

Bu sendrumun görüldüğü kişilerde bencillik çok düşük bir seviyede olduğu için sıklıkla çevrelerindeki insanlar tarafından kullanılabilmektedirler. Tek odaklandıkları şey karşısındaki insanları memnun etmektir.

Bu sendromun oluşmasındaki etkenler bazıları, genetik olabileceği gibi çocukluk döneminde yaşadığı bazı travmatik durumlar da olabilmektedir. Ayrıca, yaptığı güzel bir empatik davranışın çevresi tarafından beğenilmesi bu durumun kişiyi mutlu etmesi de sebeplerden biridir. Çeşitli kişilik bozuklukları ve beyin fonksiyonlarındaki sorun da buna etki edebilmektedir.

Böyle Sendromlar Da Olur Mu Demeyin

BENZER İÇERİKLER

23.32 Saat Anlamı Nedir?

Binlerce yıldır dünya üzerinde birçok zaman ölçme aleti kullanılmıştır. Her kullanılan zaman ölçme aleti sadece saatin kaç olduğunu...

Odun Külü Bahçeye Atılır Mı?

Son yıllarda doğaya ve kır hayatına olan ciddi yönelimle beraber doğada yaşamanın gereklilikleri ve unutulan bazı köy hayatı...

Epikürizm Nedir? Epikür Kimdir? Epikürcüler Neyi Savunur?

Epikür düşünce veya epikürizm kendi içinde ilginç anlamlar barındıran bazı düşüncelere göre de birbiriyle çelişiyormuş gibi gözüken, özellikle...

Tourette Sendromu Nedir? Tedavisi Var Mı?

Tourette Sendromu diğer adıyla Tik Hastalığı olarak da bilinmekte olup basite alınabilecek bir rahatsızlık değildir. Tik, ülkemizde basit...